استارتاپ ها

راه‌اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی با فراهم کردن فضای کار اختصاصی و اشتراکی و ارائه خدمات شتابدهی و سرمایه‌گذاری در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

مبنا توسعه سلامت

زمینه فعالیت: تجهیزات پزشکی

مبنا توسعه سلامت

شرکت مبنا توسعه سلامت یکی از شرکت های گروه مبنا می باشد که در سال 1395 به همت جوانان دانشجوی نخبه رشته مکانیک دانشگاه تهران فعالیت خود را با موضوع طراحی، تولید و مونتاژ قطعات لوازم و ...
توضیحات بیشتر

مبنا رایانش هوشمند

طراحی نرم افزارهای هوش مصنوعی

مبنا فنون هوشمند

شرکت مبنا رایانش هوشمند یکی از شرکت های گروه مبنا می باشد که در سال 1399 به همت جوانان دانشجوی نخبه رشته هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و شریف ...
توضیحات بیشتر

پپی دیگِر

زمینه فعالیت: هوش مصنوعی

پپی دیگر

پپی دیگر یک سامانه رصد و تحلیل شبکه های اجتماعی است که با فناوری هوش مصنوعی کار خود را سال 1397 آغاز کرد و تابستان 1399 از آن رونمایی شد.
توضیحات بیشتر

مبنا نانو پلیمر

زمینه فعالیت: نانو پلیمر

مبنا نانو پلیمر

شرکت مبنا نانو پلیمر یکی از شرکت های گروه مبنا می باشد که در سال 1396 به همت جوانان دانشجوی نخبه رشته پلیمر دانشگاه شهید بهشتی فعالیت خود را آغاز نمود
توضیحات بیشتر

مبنا توسعه سلامت

زمینه فعالیت: تجهیزات پزشکی

مبنا توسعه سلامت

شرکت مبنا توسعه سلامت یکی از شرکت های گروه مبنا می باشد که در سال 1395 به همت جوانان دانشجوی نخبه رشته مکانیک دانشگاه تهران فعالیت خود را با موضوع طراحی، تولید و مونتاژ قطعات لوازم و ...
توضیحات بیشتر

مبنا رایانش هوشمند

طراحی نرم افزارهای هوش مصنوعی

مبنا فنون هوشمند

شرکت مبنا رایانش هوشمند یکی از شرکت های گروه مبنا می باشد که در سال 1399 به همت جوانان دانشجوی نخبه رشته هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و شریف ...
توضیحات بیشتر

پپی دیگِر

زمینه فعالیت: هوش مصنوعی

پپی دیگر

پپی دیگر یک سامانه رصد و تحلیل شبکه های اجتماعی است که با فناوری هوش مصنوعی کار خود را سال 1397 آغاز کرد و تابستان 1399 از آن رونمایی شد.
توضیحات بیشتر

مبنا نانو پلیمر

زمینه فعالیت: نانو پلیمر

مبنا نانو پلیمر

شرکت مبنا نانو پلیمر یکی از شرکت های گروه مبنا می باشد که در سال 1396 به همت جوانان دانشجوی نخبه رشته پلیمر دانشگاه شهید بهشتی فعالیت خود را آغاز نمود
توضیحات بیشتر