پرداخت شما با موفقیت انجام شد.
جهت تکمیل ثبت نام، لطفا از طریق لینک زیر در آزمون شخصیت‌شناسی نئو شرکت نمایید. این آزمون پیش‌نیاز ورود شما به رویداد بوده و تحلیل پاسخ‌های آن در رویداد به اطلاع شما می‌رسد. در صورت عدم تکمیل آزمون امکان شرکت در رویداد وجود ندارد.