رویداد ها

اینومکس رویدادی عملی و کاربردی به منظور توانمندسازی ایده پردازان، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای نوپاست که به صورت گام به گام در راستای آموزش و توانمندسازی آنان برگزار می گردد. اینومکس با نگاهی ملی در سطح استان ها به سمت توانمندساختن مخاطبان خود برای بهره مندی آنان از مزیت های بومی در راه اندازی کسب و کارهای موفق و پایدار گام بر می دارد

mask-group-10@2x

لیست رویداد ها

برگزار شده
رویداد اینومکث قزوین​
شنبه 4 بهمن 1399​

رویداد اینومکث قزوین​

نمایشگاه بین المللی قزوین

۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگزار شده
رویداد اینومکث قزوین​
شنبه 4 بهمن 1399​

رویداد اینومکث قزوین​

نمایشگاه بین المللی قزوین

۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگزار شده
رویداد اینومکث قزوین​
شنبه 4 بهمن 1399​

رویداد اینومکث قزوین​

نمایشگاه بین المللی قزوین

۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگزار شده
رویداد اینومکث قزوین​
شنبه 4 بهمن 1399​

رویداد اینومکث قزوین​

نمایشگاه بین المللی قزوین

۱۰۰,۰۰۰ تومان