تعرفه‌های فضای کار اشتراکی

ماهانه

صندلی اشتراکی

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

ماهانه

صندلی اختصاصی

توافقی

اتاق‌های اختصاصی

مناسب برای تیم‌ها

توافقی

روزانه

صندلی اشتراکی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

تصاویر فضای کار اشتراکی اینومکث