کارگاه‌ها

اینومکث رویدادی عملی و کاربردی به منظور توانمندسازی ایده پردازان، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای نوپاست که به صورت گام به گام در راستای آموزش و توانمندسازی آنان برگزار می گردد. اینومکث با نگاهی ملی در سطح استان ها به سمت توانمندساختن مخاطبان خود برای بهره مندی آنان از مزیت های بومی در راه اندازی کسب و کارهای موفق و پایدار گام بر می دارد

mask-group-10@2x

لیست کارگاه‌های در حال برگزاری

لیست کارگاه‌های برگزار شده